Bilagor Här kan du läsa eller ladda ner bilagor


Balansrapport - 2020


Resultatrapport - 2020


Årsredovisning - 2020


Revision - 2020


Dagorsning årsmöte - 2021


Protokoll årsmöte - 2020


Protokoll årsmöte - 2019


Kallelse årsmöte - 2019


Resultat - 2019


Balans - 2019


Revision - 2019


Dagordning årsmöte- Juni - 2019

 

Information, tjänsteleverantör


Avtal - Tjänsteleverantör


Information, tjänsteleverantör


Villkor tjänsteleveranör


Anmälan till autogiro


Triple Play!
Information om z-market samt till de som väljer vårt gruppavtal.
TV-kanaler, utrustning mm

 
 
 
 

Protokoll årsmöte- Juni - 2018


Dagordning årsmöte- Juni - 2018


Protokoll årsmöte- Juli - 2017


Dagordning årsmöte- Juli - 2017


Verksamhetsberättlese - 2016


Styrelsemöte 19/Sept 2016


Årsmöte 2016 - Protokol


Årsredovisning - 2016


Verksamhetsberättelse - 2015


Autogiro


Alternativ för betalning


Betalningsinstruktioner


Budget 2016


Styrelsemöte 25 Maj 2016


Styrelsemöte 18 Maj 2016


Styrelsemöte 3 Maj 2016


Beviljat projektstöd


Styrelsemöte 20 April 2016


Styrelsemöte 20 Januari 2016


Styrelsemöte 20 Aug 2015


Anmälningsblankett


Anmälningsblankett


Anmälningsblankett


Information


Information


Föreningsstadgar


Mötesprotokoll